Previous  Next: Apollo 12
Apollo 11
Ticker tape parade for the Apollo 11 astronauts

Ticker tape parade for the Apollo 11 astronauts.



Catalog Date: 15 September 1970
Film Type: 4x5
NASA image: S70-17434


Please support this web site:
Cafe Press Apollo Explorer Store Apollo Explorer Bookstore Make a donation

Email darren@apolloexplorer.co.uk