Previous  Next
Apollo 8
U.S. Navy frogmen participate in Apollo 8 recovery

U.S. Navy frogmen team participates in Apollo 8 recovery operations.Catalog Date: 27 December 1968
Film Type: 4x5 BW
NASA image: S69-15732


Please support this web site:
Cafe Press Apollo Explorer Store Apollo Explorer Bookstore Make a donation

Email darren@apolloexplorer.co.uk